Odhazuji to, co není moje – s Dagmar Šubrtovou

Rozhovor se SOCHAŘKOU Dagmar Šubrtovou, která se živí sochařstvím.
Článek doplňuje audiorozhovor-PODCAST, který je zaměřený na ženskou tematiku, rodinu, děti, manželství.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Řekni, na co myslíš, když tvoříš?
Jak vzniká socha?
Možná, že umělec nemyslí, umělec tvoří… je v proudu.
Zajímají mě procesy změn a transformace, jsem fascinovaná určitými rozhraními, přechodem dne do noci, padáním listí usínajícího podzimního stromu, naopak jarní sílu v rostlinách, ale i běžné momenty, když se voda začne vařit, když solný roztok udělá pravidelné krystaly nebo když pozoruji změnu přímo sama na sobě. Jsem pozorovatel. Nacházím podobenství v některých geologických procesech země, které se pak pokouším napodobit ve svých reliéfech v ateliéru, případně v některých modelech krystalů. Věc většinou promýšlím a teprve až se mi úplně zobrazí virtuálně, ověřím si skici nočním přemýšlením, na hranici polospánku, pak teprve objekt, obraz, reliéf vznikají. Většinou pomalu. Jsem v tu chvíli vyladěná tak, že si všímám detailů a podobností kdekoliv během dne. Také si ověřuji své teorie texty a rozhovory s lidmi, kteří se ve svém vědeckém zájmu dostávají na pomezí přírodních a společenských věd a dlouhodobě zkoumají náš vliv na život na zemi. Zajímají mě souvislosti.

Ano myslím si, že jsem v proudu… proměny.

Černé vejce – nový začátek, 2013 – 2014, koks, v. 100 cm, DIVUS Perla, Vrané nad Vltavou

Kteří umělci – umělkyně tě inspirují?
Myslím, že máme v každé části našeho života své učitele a vzory. Být jako, umět jako, být lepší než, to je naše přirozená podoba evoluce. Stává se nám denně, že zpracováváme obrovské množství podnětů a informací. Pravděpodobně je vše uloženo v naší paměti a my selektujeme. Záleží pak, jak jemné a jemnější vzpomínky, myšlenky si dokážeme znova vyvolat, zanalyzovat a pokud možno nejlépe nechat plynout dál.

Umělce vždy vnímám skrze jejich život, díla pak zrcadlí, co prožívali, prožívají. Albrecht Dürer mě fascinuje jemností v zobrazení s jeho významovými přesahy. Caspar David Friedrich dokázal transformovat motivy krajiny, nebyly jen popisy spatřeného. Vážím si pokory a síly díla a básní Bohuslava Reynka. Obdivuji obrazy a dílo Olgy Karlíkové. A tak bychom mohli chronologicky pokračovat. Čím více jdete hlouběji, tím se ukazují jemnější okamžiky souznění, které nás můžou citově zasáhnout.

Hvězdné nebe /Souhvězdí Orion/, 2015, samet, ruční výšivka, dřevo, 145 x 240 x 50 cm

často lítám v oblacích…

Kdo tě v umění formoval?
Zdá se, že nás formuje vše. Jestli se mám vztáhnout k posledním deseti letům, jsou to většinou přírodovědci, biologové, antropologové, botanici, ekologové. Zajímám se složitostí lidského poznávání, komunikací, jednáním. Zajímají mě otázky proměn krajiny a problematika provázanosti postindustriální společnosti a přírody. Dynamika proměny krajiny, postkulturní krajina, nepřírodní biotopy. Pocházím ze severočeského Duchcova, barokního města, obklopeného povrchovými doly a rekultivovanými výsypkami. Je to místo plné kontrastů a proměn. Zajímaly mě zarostlé haldy, jezdila jsem sama na neznámá území a vnímala novotvary kopců a zatopených oprámů. Po studiu na UMPRUM jsem se přestěhovala do Kladna a opět se vrátila na haldy a do dolů, tentokrát jako umělkyně a zároveň kurátorka. Organizovala jsem v bývalém dole na černé uhlí, nyní v hornickém skanzenu Mayrau, výstavy, workshopy, přednášky, setkání, která myslím ovlivnila nejen budoucí význam místa, ale probudila i širší lokální zájem o industriální dědictví.

Při té příležitosti jsem se seznámila s přírodovědci s Jiřím Sádlem, Petrem Pokorným, Václavem Cílkem, Helenou Štorchovou, Tomášem Gremlicou, Vítem Zavadilem, Janou Steinovou a dalšími.

Můžu také zmínit některé knihy autorů, které mi doplňují myšlenky: Gregory Bateson, Mysl a příroda – Nezbytná jednota / Zdeněk Neubauer, Tomáš Škrdlant, Skrytá pravda Země / Lukáš Likavčan, Introduction to Comparative Planetology / Brian Thomas Swimme, Skryté srdce kosmu / Petr Pokorný, David Storch, Antropocén /

Srdce planoucí, 2015, černé uhlí, 25 x 30 x 15 cm

Věříš na ženské a mužské umění?
Co tě napadá, když ti to takhle řeknu?
Dnes se ženy těší větší pozornosti než dříve.
To je milé vyvážení předchozího stavu, ale z dlouhodobého pohledu čas ukáže, kdo svou tvorbou něco uchopil, zviditelnil, zvýznamnil, ovlivnil, inspiroval. Umění má sílu ukázat současnost, i to je možnost, jak měnit sebe i své okolí. Důležité je být v souznění, v dialogu sám se sebou. Vědět, že je to opravdové, upřímné, pokorné.

Sekundární minerály, malachit a azurit na haldě v Příbrami, 2021

Tvoříš na zadání?
Také, většinou jsou to instalace tematických výstav, řešení části stálých expozic v muzeích. Někdy vytvořím pro konkrétní prostor kopii reliéfu nebo sochy. Patří sem také výzvy k účasti v sochařských soutěžích, výzvy k vytvoření pomníku nebo díla do veřejného prostoru. Třeba dočasného. Uvědomuji si zodpovědnost, že sochou nebo instalací prostor definuji. Je zde přímé ovlivnění proporcí, atmosféry a energie.

Hvězdné nebe v podzemí / Souhvězdí Panny /, 2020, samet, ruční výšivka, dřevo,
140 x 110 cm, GASK Kutná Hora

Pamatuji si, že jsi na UMPRUMCE dělala hnízda, jak to vlastně vzniklo? Co to znamenalo? Kde skončily?
První hnízdo vzniklo v prvním ročníku v ateliéru sochařství. V té době jsme ještě dostávali takzvaná zadání. Téma byl domov. Naučila jsem se od Jaroslava Prášila plést košíky. Tuto techniku jsem pak použila při tvorbě hnízda z mladých předjarních březových větví. Symbol ptačího hnízda jako prostoru, který tě ochraňuje do té doby, než dospěješ. V prvním ročníku jsem byla v novém dynamickém prostředí, potřebovala jsem se schovat a urovnat si své pocity a myšlenky. Hnízdo si vzal na svou zahradu Jan Hísek, zůstalo tam, dokud se nerozpadlo.

Hnízdo, 1996, březové větve, p. 200 cm, Ateliér veškerého sochařství UMPRUM

Na čem teď pracuješ?
Spolupracuji nyní s geologem Radkem Mikulášem. Chodíme po haldách /odvalech dolování černého a hnědého uhlí, železné rudy/. Někde probíhají procesy proměny materiálu, chemické reakce iniciované přítomností atmosférického kyslíku a srážkových vod. Krystalizací sloučenin mědi, síry, olova, arsenu, železa a dalších prvků vznikají takzvané sekundární minerály, z nichž nejnápadnějšími jsou malachit (zelený) a azurit (modrý).

Žiji s manželem v Kladně, v malém bytě. Nemáme ani chatu, ani zahrádku, jen velký balkon. Další místo mám svůj ateliér a sklad. Třídím, přešívám, nakupuji oblečení z druhé ruky. Ale z globálního pohledu to nestačí.

Před zhruba deseti lety jsem společně s Milošem Vojtěchovských organizovala mezioborový a mezinárodní projekt Na pomezí samoty / Frontiers of solitude /, nemohla jsem následně asi rok a půl tvořit. Sochařství je primárně vytváření odpadu a tehdy jsem odmítla se rozšiřování odpadu dále účastnit. Nakonec jsem ale zjistila, že dílem můžu na něco poukázat, vytvořit věc, která nám podvědomě nastaví otázky, emoce a může být účinnější než samostatná debata, rozhovor, přednáška. Myslím si, že obojí, teorie a praxe, by měly být navzájem v dialogu pro další poznání. Pracuji nyní s recyklovanými materiály a transformuji je. S uhlím, popelem, vyřazenými barvami z velkovýroby, s vyřazenými dřevěnými deskami, molitanem, sádrou, která se následně rozpadne.

Sklad krajiny, 2012, sádra, juta, v. 120 cm

Co by sis přála ve svém profesionálním životě?
Jaké máš sny a vize?
Je to jednoduché, být v harmonii. Naučit se žít bez odpovědi.
Být dostatečně citlivá ke své realitě a okolí. Je dobré si připomínat, že těžiště zájmu je směřováno převážně k věcem neměnným, ale větší obdiv si zaslouží právě ty netrvanlivé. Uvědomit si, že jsme chodící a mluvící minerály. Že jsme dříve byli hvězdným prachem. Vidět věci zázračně v prvém okamžiku. 

Jak víš, že je tvé dílo hotové?
Hotové není, i po dokončení se proměňuje.

Jezero Barbora, zatopený bývalý povrchový lom na hnědé uhlí, 2015
/ projekt Frontiers of Solitude /

ON-LINE ROZHOVOR TADY
https://studio.youtube.com/video/m57e-PyAjyg/edit

Dášiny věci můžete prozkoumat zde:
http://www.dagmarsubrtova.cz/
https://www.artlist.cz/dagmar-subrtova-2658/
https://frontiers-of-solitude.org/cs/dagmar-subrtova
https://vltava.rozhlas.cz/vystava-socharky-dagmar-subrtove-v-roudnici-5084076

Vendula *
Jsem architektka a bloggerka. Miluji umění, změnu, udržitelnost, a seberozvoj. Mým DAREM je přinášet světu KRÁSU. Lidi INSPIROVAT a LADIT na VLNU KRÁSY. Má TVORBA v lidech rozproudí ENERGII a RADOST ze života. A TO MĚ BAVÍ!
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.